Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2016

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.133.2016

Termin składania ofert upłynął: 16.12.2016 godzina: 12:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Użyteczności Publicznej o funkcji kulturowo-oświatowej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.134.2016

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2016 godzina: 12:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.128.2016

Termin składania ofert upłynął: 28.11.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ścieżki rowerowej na odcinku od komisariatu policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.130.2016

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.127.2016

Termin składania ofert upłynął: 25.11.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.125.2016

Termin składania ofert upłynął: 24.11.2016 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.126.2016

Termin składania ofert upłynął: 23.11.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w ul. Barbary w Granicy i ul. Stara Droga oraz Zielnej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.114.2016

Termin składania ofert upłynął: 25.10.2016 godzina: 12:00
Wykonanie progu piętrzącego na rowie U-1 w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.113.2016

Termin składania ofert upłynął: 21.10.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i rozbudowę systemów odwadniających w drogach gminnych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.109.2016

Termin składania ofert upłynął: 14.10.2016 godzina: 12:00
Wykonanie progu piętrzącego na rowie U-1 w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.106.2016

Termin składania ofert upłynął: 05.10.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.105.2016

Termin składania ofert upłynął: 04.10.2016 godzina: 12:00
Równanie i profilowanie dróg

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.108.2016

Termin składania ofert upłynął: 07.10.2016 godzina: 12:00
Wykonanie nagłośnienia hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.100.2016

Termin składania ofert upłynął: 21.09.2016 godzina: 12:00
Świadczenie usług w zakresie wsparcia w opracowaniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.94.2016

Termin składania ofert upłynął: 22.08.2016 godzina: 12:00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokołowie