Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2016

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.91.2016

Termin składania ofert upłynął: 03.08.2016 godzina: 12:00
Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.89.2016

Termin składania ofert upłynął: 26.07.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie wraz z zamianą rowu R10 na rurociąg oraz przebudową drogi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.90.2016

Termin składania ofert upłynął: 27.07.2016 godzina: 12:00
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.87.2016

Termin składania ofert upłynął: 13.07.2016 godzina: 11:00
Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.85.2016

Termin składania ofert upłynął: 11.07.2016 godzina: 12:00
Zagospodarowanie terenów przy szkole w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.77.2016

Termin składania ofert upłynął: 01.07.2016 godzina: 12:00
Sieć wodociągowa na terenie Gminy polegająca na wbudowaniu 7 szt. przyłączy wodociągowych i 1 szt. przyłącza zbiorczego

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.70.2016

Termin składania ofert upłynął: 10.06.2016 godzina: 11:00
Zakup i dostawa urn wyborczych dla potrzeb Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.75.2016

Termin składania ofert upłynął: 10.06.2016 godzina: 13:00
Sieć wodociągowa na terenie Gminy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.72.2016

Termin składania ofert upłynął: 09.06.2016 godzina: 12:00
Budowa kanału sanitarnego w ul. Skowronków w Pęcicach Małych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.71.2016

Termin składania ofert upłynął: 06.06.2016 godzina: 12:00
Zagospodarowanie terenu przy Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.62.2016

Termin składania ofert upłynął: 16.05.2016 godzina: 12:00
Wykonanie renowacji studni głębinowej nr 1, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny w miejscowości Granica, ul. Filmowa dz. Nr ew. 58/4”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.48.2016

Termin składania ofert upłynął: 14.04.2016 godzina: 11:00
Prace remontowe urządzeń zabawowych zamontowanych na placach zabaw w Gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.59.2016

Termin składania ofert upłynął: 11.05.2016 godzina: 12:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.50.2016

Termin składania ofert upłynął: 21.04.2016 godzina: 12:00
Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.51.2016

Termin składania ofert upłynął: 20.04.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Raszyńskiej w Michałowicach, na odcinku od ul. Wesołej do ul. Szarej” (nr sprawy: ZP.271.1.51.2016).