Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2014

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.09.2014

Termin składania ofert upłynął: 27.02.2015 godzina: 12:00
REMONT DRÓG - RÓWNANIE I PROFILOWANIE

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.08.2014

Termin składania ofert upłynął: 26.02.2015 godzina: 12:00
Pełnienie funkcji Opiekuna Sali komputerowej w Gminnym Centrum Wolontariatu, Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, 05-816 Michałowice w okresie od 02 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r”. w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.116.2014

Termin składania ofert upłynął: 30.12.2014 godzina: 11:00
Roboty porządkowe na terenie czterech stref rekreacji w roku 2015.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.113.2014

Termin składania ofert upłynął: 23.12.2014 godzina: 10:00
Zapewnienie obsługi technicznej obiektu - Budynek Użyteczności Publicznej o Funkcji Kulturowo-Oświatowej, przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.112.2014

Termin składania ofert upłynął: 23.12.2014 godzina: 10:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, przy ul. Powstańców Warszawy 1

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.111.2014

Termin składania ofert upłynął: 16.12.2014 godzina: 11:00
Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie czterech stref rekreacji w gminie Michałowice w roku 2015

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.110.2014

Termin składania ofert upłynął: 16.12.2014 godzina: 10:00
Konserwacja i utrzymanie sprawności systemu monitoringu na czterech strefach rekreacji i na terenach publicznych w gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.109.2014

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2014 godzina: 11:00
Ustawienie i obsługa 13 kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.108.2014

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2014 godzina: 09:00
Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.107.2014

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2014 godzina: 10:00
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.105.2014

Termin składania ofert upłynął: 09.12.2014 godzina: 11:00
Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice w roku 2014

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.101.2014

Termin składania ofert upłynął: 24.11.2014 godzina: 12:00
Montaż dekoracji świątecznych i choinek z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.94.2014

Termin składania ofert upłynął: 12.11.2014 godzina: 11:00
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach publicznych w gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.88.2014

Termin składania ofert upłynął: 15.10.2014 godzina: 12:00
Budowa chodnika w ul. Brzozowej w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.2711.89.2014

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2014 godzina: 12:00
Remont dekoracji świątecznych oświetlenia ulicznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia