Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.12.2014 10:18

ZP.2711.109.2014

24
Ustawienie i obsługa 13 kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 15.12.2014 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

 

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

 bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Ustawienie i obsługa 13 kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice” zp.2711.109.2014

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 15.12.2014 r., do godz. 1100 wpłynęły 3 oferty.

 

 

NR OFERTY

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY  BRUTTO

za całość zamówienia

01.01.2015 – 31.12.2015

 

 

 

 

UWAGI :

 

 

 

I.

„CLIPPER” Sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 31,

02-273 Warszawa

47.876,40 zł

Bez uwag

 

II.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29,

03-044 Warszawa

41.083,20 zł

Bez uwag

 

III.

WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Szybowa 2,

41-808 Zabrze

15.269,47 zł

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III, złożona przez WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze cena za całość zamówienia 15.269,47 zł

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 23.12.2014 10:18
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2014 10:21
Wyświetleń: 24
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki