Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2018

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.102.2018

Termin składania ofert upłynął: 21.12.2018 godzina: 12:00
Ustawienie i obsługa 15 kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.105.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.12.2018 godzina: 12:00
Konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu na strefach rekreacji, placach zabaw i terenach publicznych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.106.2018

Termin składania ofert upłynął: 28.12.2018 godzina: 11:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Użyteczności Publicznej o Funkcji Kulturowo – Oświatowej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.103.2018

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2018 godzina: 12:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.99.2018

Termin składania ofert upłynął: 17.12.2018 godzina: 12:00
Wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Komorowie w meble i sprzęt AGD

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.88.2018

Termin składania ofert upłynął: 09.11.2018 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działce drogowej nr ewid. 1/49 i 1/50 w Michałowicach Wsi oraz na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Szarej w Michałowicach Wsi, na brakującym odcinku pomiędzy działkami nr ewid. 37/4 a 38, w ramach zadania budżetowego: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy oraz: Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.79.2018

Termin składania ofert upłynął: 31.10.2018 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.83.2018

Termin składania ofert upłynął: 31.10.2018 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Jarzębinowej w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.78.2018

Termin składania ofert upłynął: 29.10.2018 godzina: 12:00
Wykonanie odwodnienia ul. Nadarzyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. 3 Maja w Komorowie

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.73.2018

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2018 godzina: 12:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim Kaliszowy Gaik w Komorowie przy ul. Turystycznej w ramach zadania budżetowego: Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.74.2018

Termin składania ofert upłynął: 17.10.2018 godzina: 12:00
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.65.2018

Termin składania ofert upłynął: 15.09.2018 godzina: 12:00
Modernizacja nawierzchni asfaltowych w ul. Parkowej w gminie Michałowice – etap II

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.72.2018

Termin składania ofert upłynął: 03.10.2018 godzina: 12:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim Kaliszowy Gaik w Komorowie przy ul. Turystycznej w ramach zadania budżetowego: Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.63.2018

Termin składania ofert upłynął: 13.09.2018 godzina: 00:00
Budowa chodnika w ul. Czystej w Opaczy Małej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.59.2018

Termin składania ofert upłynął: 08.08.2018 godzina: 12:00
Wyposażenie świetlic wiejskich w Nowej Wsi i Opaczy – Kolonii – kompletna zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD