Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.11.2018 10:33

ZP.271.1.88.2018

34
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działce drogowej nr ewid. 1/49 i 1/50 w Michałowicach Wsi oraz na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Szarej w Michałowicach Wsi, na brakującym odcinku pomiędzy działkami nr ewid. 37/4 a 38, w ramach zadania budżetowego: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy oraz: Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych
Termin składania ofert upłynął: 09.11.2018 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działce drogowej nr ewid. 1/49 i 1/50 w Michałowicach Wsi oraz na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Szarej w Michałowicach Wsi, na brakującym odcinku pomiędzy działkami nr ewid. 37/4 a 38, w ramach zadania budżetowego: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy oraz: Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych(nr sprawy: ZP.271.1.88.2018).

Załączniki

Data publikacji: 13.11.2018 10:33
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2018 10:33
Wyświetleń: 34
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka