Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2019

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.100.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2019 godzina: 12:00
Remont ul. Parkowej w Suchym Lesie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.84.2019

Termin składania ofert upłynął: 30.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na część I - Przebudowę ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie, część II – Przebudowę ul. Ryszarda w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.85.2019

Termin składania ofert upłynął: 30.10.2019 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi wraz z odwodnieniem na działce nr ewid. 628/13 w Regułach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.83.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.80.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2019 godzina: 12:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Część I - Przebudowa ul. Sieradzkiej wraz z odwodnieniem w Komorowie” oraz „Część II – Przebudowa ul. Niecałej i ul. Północnej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.79.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.10.2019 godzina: 11:00
Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.70.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.10.2019 godzina: 12:00
Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice – w zakresie zgodnym z art. 62 Prawa budowlanego”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.72.2019

Termin składania ofert upłynął: 03.10.2019 godzina: 12:00
Przebudowa i naprawa ogrodzeń w związku z poszerzeniem pasów drogowych ulic na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.69.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.09.2019 godzina: 12:00
Dokumentacja projektowa przebudowy napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia ( z WLZ do wszystkich wymaganych posesji), dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego oraz skablowania istniejącej sieci teletechnicznej Orange wraz z obsługą cywilno -prawną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę dla ulic Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.68.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.09.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Jagodowej w Pęcicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.65.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.08.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.61.2019

Termin składania ofert upłynął: 09.08.2019 godzina: 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby urzędu, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.59.2019

Termin składania ofert upłynął: 30.07.2019 godzina: 12:00
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w stacji uzdatniania wody w Pęcicach”

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.50.2019

Termin składania ofert upłynął: 17.07.2019 godzina: 11:00
Jednorazowe mycie okien i elewacji w budynku Urzędu Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.51.2019

Termin składania ofert upłynął: 16.07.2019 godzina: 12:00
Wykonanie czterech map sytuacyjnych z projektem podziału