Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2019

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.15.2019

Termin składania ofert upłynął: 12.03.2019 godzina: 11:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogródku Jordanowskim „Kaliszowy Gaik” w Komorowie przy ul. Turystycznej w ramach zadania budżetowego: konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji i Orliku

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.11.2019

Termin składania ofert upłynął: 07.03.2019 godzina: 11:00
Wykonanie zabiegów na kasztanowcach na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.10.2019

Termin składania ofert upłynął: 06.03.2019 godzina: 11:00
Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.07.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.02.2019 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy oraz rozbudowę odwodnienia ul. Jodłowej w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.03.2019

Termin składania ofert upłynął: 25.01.2019 godzina: 12:00
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych