Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2013

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.111.2013

Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie czterech stref rekreacji w gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.107.2013

Konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu na czterech strefach rekreacji i placach zabaw w gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.102.2013

Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.104.2013

Wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych do odbiorników naturalnych

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.88.2013

Wymiana drenażu w ul. Przepiórki w Pęcicach Małych

Ogłoszono postępowanie nr: Oferta realizacji zadania publicznego

"Mój przyjaciel urzędnik" - program pilotażowy

Ogłoszono postępowanie nr: Oferta realizacji zadania publicznego

Warsztaty twórcze dla dzieci i mlodzieży

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.85.2013

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału sanitarnego w ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii.

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.87.2013

Remont progów spowalniających na terenie Gminy.

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.73.2013

Wykonanie odwodnienia na Strefach Rekreacji w Regułach i Michałowicach

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.70.2013

Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni na Miejscu Pamięci Narodowej w Pęcicach