Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.10.2013 15:50

Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.70.2013

36
Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni na Miejscu Pamięci Narodowej w Pęcicach

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.70.2013

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni na Miejscu Pamięci Narodowej w Pęcicach”

 

W wyznaczonym terminie składnia ofert tj. do dnia 16 października 2013 r. do godz. 11:00 wpłynęło 13 ofert, które ponumerowano zgodnie z godzinami wpływu.

 

Numer oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena brutto za całość zamówienia

 

I.

Landar – Architektura Krajobrazu Urszula Ćwiek

ul. Brazylijska 10a lok. 37,

03-946 Warszawa

 

12.232,35 zł

 

 

II.

Green Fashion s.c. Zuzanna Szuliga-Król, Izabela Palmąka

ul. Podskarbińska 8A/53,

03-833 Warszawa

 

2.700,00 zł

 

 

III.

Autorskie Studio Architektury Krajobrazu Wojciech Trzópek 

Al. Armii Ludowej 12/18,

00-638 Warszawa

 

10.455,00 zł

 

 

IV.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

ul. Piękna 68,

00-672 Warszawa

 

1.845,00 zł

 

 

V.

StylOut Aleksandra Lichtarska

Studio Architektury Krajobrazu

ul. Cisowa 14,

57-350 Kudowa-Zdrój

 

4.797,00 zł

 

 

VI.

Atia-Archeologia prace archeologiczne Kamila Peschel

ul. Słoneczna 26G/2,

32-005 Niepołomice

 

7.134,00 zł

 

 

VII.

GRIMA Architektura i Krajobraz

Sp. z o.o.

ul. Ciołka 16 lok. 230,

01-443 Warszawa

 

14.145,00 zł

 

 

VIII.

ARKADIA Studio Projektowe

Anna Moroz

ul. Graniczna 4/11,

20-709 Lublin

 

17.000,00 zł

 

 

IX.

POLE Piotr Ostrowski

ul. Śniadeckich 26,

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

4.797,00 zł

 

 

X.

Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych FLORA

ul. Radzymińska 116,

03-574 Warszawa

 

7.400,00 zł

 

 

XI.

BELIM

ul. Brzozowa 10,

05-540 Jeziórko

 

3.690,00 zł

 

 

XII.

GREEN PI Pracownia Architektury Krajobrazu mgr inż. Marta Kulbicka

ul. Św. Wincentego 112/130,

03-291 Warszawa

 

11.070,00 zł

 

 

XIII.

A&A OGRODY – Agnieszka Barszczewska-Woszczyk

ul. Armii Krajowej 7/53,

05-400 Otwock

 

9.700,00 zł

 

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. 

 

Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr IV, złożona przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, która zaoferowała za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 1.845,00 zł

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 30.10.2013 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 36
Autor: Karolina Mąkal