Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2017

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.120.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2017 godzina: 12:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Użyteczności Publicznej o funkcji kulturowo-oświatowej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.121.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.12.2017 godzina: 13:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.113.2017

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2017 godzina: 12:00
Wykonanie zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - utwardzenie drogi dojazdowej.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.114.2017

Termin składania ofert upłynął: 29.11.2017 godzina: 12:00
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Źródlanej, Zaułek i Parkowej w Pęcicach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.112.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.11.2017 godzina: 13:00
Montaż dekoracji świątecznych i choinek na terenie gminy Michałowice.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.107.2017

Termin składania ofert upłynął: 13.11.2017 godzina: 12:00
Wymiana ogrodzeń na studniach, przepompowni i placu zabaw.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.93.2017

Termin składania ofert upłynął: 10.10.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie - wykonanie nakładki asfaltowej strona północna.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.101.2017

Termin składania ofert upłynął: 24.10.2017 godzina: 12:00
Wykonanie zagospodarowania oczka wodnego w Sokołowie - wykonanie dwóch kładek drewnianych oraz przebudowę mostka drewnianego w parku w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.99.2017

Termin składania ofert upłynął: 23.10.2017 godzina: 12:00
Dostawa centralnego rejestratora monitoringu cyfrowego wraz ze stacją podglądową oraz serwera z oprogramowaniem zarządzającym.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.96.2017

Termin składania ofert upłynął: 19.10.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.94.2017

Termin składania ofert upłynął: 13.10.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy- wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz budowę przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - wykonanie dokumentacji dla ul. Stokrotek w Nowej Wsi.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.95.2017

Termin składania ofert upłynął: 12.10.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stokrotek w Nowej Wsi.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.92.2017

Termin składania ofert upłynął: 02.10.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.87.2017

Termin składania ofert upłynął: 21.09.2017 godzina: 12:00
Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.84.2017

Termin składania ofert upłynął: 28.08.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.