Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
17.10.2017 09:46

ZP.271.1.94.2017

24
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy- wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz budowę przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - wykonanie dokumentacji dla ul. Stokrotek w Nowej Wsi.
Termin składania ofert upłynął: 13.10.2017 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z  2017 r. poz. 1579) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz budowę przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych- wykonanie dokumentacji dla ul. Stokrotek w Nowej Wsi (nr sprawy: ZP.271.1.94.2017).

Załączniki

Data publikacji: 17.10.2017 09:46
Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2017 09:46
Wyświetleń: 24
Autor: Dominika Kwiecińska
Opublikował: Dominika Kwiecińska
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Kwiecińska