Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2011

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.99.2011

Gmina Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na: "Usunięcie awarii poprzez wykonanie studni rewizyjnej na kanale odwadniającym w ul. Raszyńskiej w Michałowicach"

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.97.2011

Usuwanie zalewisk na drogach gminnych

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.87.2011

Roboty porządkowe na terenie czterech stref rekreacji w gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.87.2011

Roboty porządkowe na terenie 4 Stref Rekreacji w gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.70.2011

Dostawa, montaż, okablowanie, oprogramowanie i konfiguracja 12 sztuk modułów umożliwiających przesyłanie informacji tekstowych oraz transmisji danych w oparciu o system GSM z ulicznych przepompowni ścieków

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.73.2011

Urząd Gminy Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na wykonanie ścieżek dla pieszych w parku we wsi Reguły

Ogłoszono postępowanie nr: Anulowano Postępowanie ZP.2711.52.2011

Zakup, dostawa i montaż:. wodomierzy wraz z niezbędnymi częściami do montażu 195 sz., zaworów przed wodomierzem w ilości 80 szt. oraz przeróbki węzłów wodomierzowych w ilości 50 szt.

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.41.2011

Usuwanie awarii i wymiana uszkodzonych włazów na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: KO 042.1.2011 EZ

Prosimy o złożenie oferty przeprowadzenia warsztatów

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.37.2011

Czyszczenie kratek kanalizacji deszczowej

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.32.11

Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Pęcicach, Opaczy Kolonii i Komorowie Osiedlu oraz zabytków pomnikowych w Pęcicach i Michałowicach Osiedlu, wraz z pielęgnacją zieleni znajdującej się na tych obiektach na terenie Gminy Michałowice w roku 2011

Ogłoszono postępowanie nr: Anulowano Postępowanie ZP.2711.34.2011

Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Paderewskiego w Komorowie

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.26.11

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dróg

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rok 2011