Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.12.2011 14:16

ZP.2711.99.2011

1
Gmina Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na: "Usunięcie awarii poprzez wykonanie studni rewizyjnej na kanale odwadniającym w ul. Raszyńskiej w Michałowicach"

 

Nr sprawy ZP.2711.99.2011

 

OGŁOSZENIE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro 

ZAPYTANIE O CENĘ - KONKURS OFERT

  

Gmina Michałowice zaprasza oferentów do składania ofert na: „Usunięcie awarii poprzez wykonanie studni rewizyjnej na kanale odwadniającym w ul. Raszyńskiej w Michałowicach”

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie studni rewizyjnej o średnicy 1200 mm, H = 3 m na kanale odwadniającym o średnicy 200 mm, w nawierzchni asfaltowej z pełną wymianą gruntu.

           

 

            Oferty mogą składać oferenci, którzy przedstawią następujące dokumenty:

1)       Formularz ofertowy wg załączonego wzoru (do pobrania drogą elektroniczną),

2)       Kosztorys wykonany na podstawie załączonego przedmiaru

           

            Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34, w pok. nr 16, w terminie do 16.12.2011 r. godz. 12.00.

 

Termin wykonania zamówienia – 23.12.2011 r.


(-) mgr inż. Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Załączniki

Data publikacji: 12.12.2011 14:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Karolina Mąkal