Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2012

Ogłoszono postępowanie nr: Anulowanio postępowanie ZP.2711.80.2012

Remont progów spowalniających na terenie Gminy

Ogłoszono postępowanie nr: GR.6845.19.2012

Wynajem lokali użytkowych znajdujących się na pierwszym piętrze o pow. 331,78 m2 oraz na drugim piętrze o pow. 331,29 m2

Ogłoszono postępowanie nr: GR.6845.19.2012

Wynajem lokalu użytkowego Nr III

Ogłoszono postępowanie nr: GR.6845.19.2012

Wynajem lokalu użytkowego Nr II

Ogłoszono postępowanie nr: GR.6845.19.2012

Wynajem lokalu użytkowego Nr I

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.93.2012

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Kalinowej w Granicy

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.102.2012

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Środkowej w Opaczy Kolonii

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.101.2012

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Czystej w Opaczy Małej

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.97.2012

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Raszynkę przy ul. Alei Powstańców Warszawy w Pęcicach

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.87.2012

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.99.2012

Wykonanie remontu chodnika w ul. Środkowej w Opaczy Kolonii

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.98.2012

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Regułach

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.88.2012

Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.86.2012

Ustawienie i obsługa 10 kabin sanitarnych typu standard na terenie Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.78.2012

Wykonanie cieku odwadniającego w ciągu ulicy Kuropatwy w m. Pęcice Małe Gmina Michałowice na odcinku od ul. Bażantów do ulicy Komorowskiej