Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.12.2012 11:25

Rozstrzygnięto ZP.2711.86.2012

2
Ustawienie i obsługa 10 kabin sanitarnych typu standard na terenie Gminy Michałowice

Reguły, dn. 14  grudnia  2012 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.86.2012

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Ustawienie i obsługa 10 kabin sanitarnych typu standard na terenie Gminy Michałowice”.

 

  • Liczba ofert złożonych - 3:

 

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY BRUTTO (za 1 miesiąc)

 

 

UWAGI

 

 

I.

CLIPPER Sp. z o.o.

ul. Muszkieterów 31

02-273 Warszawa

 

933,12 zł

Cenę oferty wyliczono wg formuły wskazanej w ogłoszeniu o zmówieniu

 

II.

WC SERWIS Sp. z o.o. s. k

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

 

1 078,92 zł

 

Bez uwag

 

III.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

 

1 261,44 zł

 

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na fakt iż kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była najniższa cena, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr I złożona przez CLIPPER Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Muszkieterów 31.

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę brutto (cena za 1 miesiąc): 933,12 zł.

 

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 14.12.2012 11:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Karolina Mąkal