Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.01.2013 13:42

Rozstrzygnięto ZP.2711.93.2012

12
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Kalinowej w Granicy

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.93.2012

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.,Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Kalinowej w Granicy”.

 

  • Liczba ofert złożonych - 9:

 

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY BRUTTO

 

 

UWAGI

 

 

I.

NEON Wojciech Norberciak

ul. Bór 180

42-202 Częstochowa

 

26 445,00 zł

 

Bez uwag

 

II.

MAGUS II Krzysztof Sujak

ul. Książkowa 7B/504

03-134 Warszawa

 

20 910,00 zł

 

Bez uwag

 

III.

 

BR PROJEKT Błażej Rogulski

ul. Sosnowskiego 1/56

02-784 Warszawa

 

15 867,00 zł

 

Brak oświadczenia, że oferent posiada uprawnienia projektowe w branży sanitarnej wraz z przynależnością do odpowiedniej Izby Inżynierów z podaniem nr uprawnień

 

IV.

LAMBDA Radosław Tusiński

ul. Żółkiewskiego 8

05-800 Pruszków

 

19 926,00 zł

 

Bez uwag

 

V.

INSA Leszek Jakubik

Pl. Kotarbińskiego 6/46

03-988 Warszawa

 

19 680,00 zł

 

Bez uwag

 

VI.

Usługi Projektowe Hanna Szustecka

ul. Porzeczkowa 20

96-500 Sochaczew

 

12 238,50 zł

 

Bez uwag

 

VII.

KANPRO Jan Wojcieski

ul. Radzymińska 36/38/40 m.11

03-752 Warszawa

 

21 525,00 zł

 

Bez uwag

 

VIII.

ALPIO- PROJEKT Danuta Żmudzińska

ul. Kolejowa 8B

05-805 Kanie

 

15 867,00 zł

 

Bez uwag

 

 

IX.

 

INSBUD- BIS Krzysztof Bystrzycki

ul. Przy Księżycu 3A

05-800 Pruszków

 

25 584,00 zł

 

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na fakt iż kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była najniższa cena, za najkorzystniejszą została uznana oferta nr VI złożona przez Panią Hannę Szustecką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Usługi Projektowe Hanna Szustecka, z siedzibą w Sochaczewie, ul. Porzeczkowa 20.


Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 12 238,50 zł.
 

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 08.01.2013 13:42
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Karolina Mąkal