Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2012

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.55.2012

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej i przetargowej adaptacji pomieszczeń po GOPS na pomieszczenia przedszkolne w Nowej Wsi przy ul.Głównej

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.50.2012

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Cisowej, Lawendowej i Cyprysowej w Granicy

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.32.2012

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Akacjowej w Opaczy Kol.

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.44.2012

Budowa chodnika w ul. Sokołowskiej w Sokołowie

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.42.2012

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano wykonawczej i przetargowej budynku świetlicy w Komorowie Wsi na działce nr ew. 628

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.46.2012

Dostawę 70 sztuk aparatów telefonicznych VoIP CISCO SPA502G

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.47.2012

Wykonanie remontu dachu w budynku komunalnym w Komorowie ul. Mazurska 67

Ogłoszono postępowanie nr: Anulowano Postępowanie ZP.2711.45.2012

Remont urządzeń zabawowych na placach zabaw w gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.36.2012

Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach ? wymiana ogrodzenia od strony ul. Raszyńskiej

Ogłoszono postępowanie nr: Anulowanio postępowanie ZP.2711.35.2012

Wykonanie remontu dachu w budynku komunalnym w Komorowie ul. Mazurska 67

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.34.2012

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej i przetargowej boiska w Pęcicach Małych na działce nr ew. 34

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.32.2012

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi dla potrzeb Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Anulowanio postępowanie ZP.2711.30.2012

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano wykonawczej i przetargowej budynku świetlicy w Komorowie Wsi na działce nr ew. 628

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięcie ZP.2711.28.2012

Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Pęcicach, Opaczy Kolonii, Komorowie Osiedlu, Michałowicach Osiedlu oraz zabytkowego pomnika w Pęcicach wraz z pielęgnacją zieleni znajdującej się na tych obiektach na terenie gminy Michałowice w 2012 r.

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto ZP.2711.27.2012

Montaż i demontaż flag ulicznych z okazji świąt państwowych: 1 - 3 Maja, 1 Sierpnia, 11 Listopada