Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2017

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.86.2017

Termin składania ofert upłynął: 30.08.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii - zamiana rowu na rurociąg.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.83.2017

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.82.2017

Termin składania ofert upłynął: 21.08.2017 godzina: 12:00
Zagospodarowanie oczka wodnego w Sokołowie - zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji oświetlenia.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.78.2017

Termin składania ofert upłynął: 07.08.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w
ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.77.2017

Termin składania ofert upłynął: 04.08.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii - zamiana rowu na rurociąg.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.79.2017

Termin składania ofert upłynął: 09.08.2017 godzina: 12:00
Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.60.2017

Termin składania ofert upłynął: 12.07.2017 godzina: 12:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.75.2017

Termin składania ofert upłynął: 26.07.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Bocznej od ul. Torfowej w Regułach

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.76.2017

Termin składania ofert upłynął: 28.07.2017 godzina: 12:00
zawiadomienie o unieważnieniu konkursu ofert pn.:
„Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Reguły”.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.69.2017

Termin składania ofert upłynął: 20.07.2017 godzina: 12:00
Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.68.2017

Termin składania ofert upłynął: 19.07.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Wendy w Granicy.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.57.2017

Termin składania ofert upłynął: 03.07.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.62.2017

Termin składania ofert upłynął: 13.07.2017 godzina: 12:00
Wykonanie oświetlenia boiska w Pęcicach Małych.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.58.2017

Termin składania ofert upłynął: 04.07.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.56.2017

Termin składania ofert upłynął: 30.06.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych.