Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.12.2013 10:03

Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.102.2013

16
Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.102.2013

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 17.12.2013 r., do godz. 900 wpłynęły 2 oferty.
 

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia brutto
 

 

UWAGI

 

 

I.

Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy”

ul. E. Orzeszkowej 38,

05-820 Piastów

 

13.870,00 zł

 

 

Bez uwag

 

II.

PUPIL Usługi Weterynaryjne Marta Ambroziak-Dogru,

ul. Piłsudskiego 38,

05-805 Kanie

 

14.845,00 zł

 

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy” ul. E. Orzeszkowej 38, 05-820 Piastów, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 13.870,00 zł.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 24.12.2013 10:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 16
Autor: Karolina Mąkal