Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.11.2013 12:28

Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.84.2013

9
Remont ul. Żwirowej w Komorowie.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.84.2013

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Remont ul. Żwirowej w Komorowie”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 31.10.2013 r., do godz. 1000 wpłynęły 3 oferty.
 

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia brutto
 

 

UWAGI

 

 

I.

Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”

ul. Pasaż Ursynowski 11,

02-784 Warszawa

 

58.788,13 zł

 

 

Bez uwag

 

II.

DROG-REM Sp. z o.o.

ul. Mory 8,

01-330 Warszawa

 

56.781,79 zł

 

Bez uwag

 

III.

„POLBRUK”

ul. Stefana Okrzei 29B,

96-300 Żyrardów

 

68.805,19 zł

 

 

Bez uwag

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II, złożona przez DROG-REM Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 56.781,79 zł.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 12.11.2013 12:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Karolina Mąkal