Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.11.2013 15:56

Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.85.2013

13
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału sanitarnego w ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.85.2013

 

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału sanitarnego w ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 07.11.2013 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty.
 

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia brutto
 

 

UWAGI

 

 

I.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Insbud-Bis Krzysztof Bystrzycki

ul. Przy Księżycu 3A lok. 2,

05-800 Pruszków

17.220,00 zł

Bez uwag

 

II.

LAMBDA Radosław Tusiński

ul. Żółkiewskiego 8,

05-800 Pruszków

 

19.680,00 zł

 

Bez uwag

 

III.

Biuro Usług Projektowych „KANPRO”

ul. Radzymińska 36/38/40 m. 11,

03-752 Warszawa

 

19.065,00 zł

 

Bez uwag

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Insbud-Bis Krzysztofa Bystrzyckiego, z siedzibą: ul. Przy Księżycu 3A lok. 2, 05-800 Pruszków, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 17.220,00 zł.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 14.11.2013 15:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Karolina Mąkal