Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
21.01.2014 14:27

Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.107.2013

64
Konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu na czterech strefach rekreacji i placach zabaw w gminie Michałowice

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.107.2013

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. Konserwacja i utrzymanie w sprawności systemu monitoringu na czterech strefach rekreacji i placach zabaw w gminie Michałowice.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 27.12.2013 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty.
 


NR OFERTY

 


WYKONAWCA

 


CENA OFERTY
brutto za 1 mc
 


UWAGI

 

 

I.

IMPULS

Wojciech Myśliwiec

ul. Obrońców Helu 9/6

84-150 Hel

 

1830,40 zł

 

Bez uwag

 

II.

Usługi elektroinstalacyjne Ame-s Montaż, serwis, konserwacja

Monika Smyk

ul. Szymona Askanzaego 7/124

03-507 Warszawa

 

4.600,20 zł

 

Bez uwag

 

III.

TELEBUD – BIS

Krzysztof Dąbrowa

Ul. Graniczna 13N/1

05-270 Marki

 

1.843,77 zł

 

Bez uwag

 

 

Zamawiający dokonał badania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez Wojciecha Myśliwca prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą IMPULS  Wojciech Myśliwiec, ul. Obrońców Helu 9/6, 84-150 Hel – cena za miesiąc świadczenia usługi 1.830,40 zł.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 21.01.2014 14:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 64
Autor: Karolina Mąkal