Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
30.10.2013 15:52

Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.73.2013

7
Wykonanie odwodnienia na Strefach Rekreacji w Regułach i Michałowicach

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.73.2013

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie odwodnienia na Strefach Rekreacji w Regułach i Michałowicach”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 22.10.2013 r., do godz. 1100 wpłynęło 5 ofert.
 

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia brutto
 

 

UWAGI

 

 

I.

KOZAK Sp. z o.o.

ul. Łęgi 2,

01-329 Warszawa

 

67.351,88 zł

 

 

Bez uwag

 

II.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „EKOMEL” Damian Getka

Tarnów 25A,

08-470 Wilga

 

45.531,00 zł

 

 

Bez uwag

 

III.

Wyburzenia – Roboty Ziemne Transport REKIB – A.W.

ul. Szkolna 17,

05-110 Jabłonna

 

42.000,00 zł

 

Bez uwag

 

IV.

Marcin Jarek AGMAR

ul. Kielecka 12,

05-800 Pruszków

 

48.318,83 zł

 

Bez uwag

 

V.

COMPLEX Józef Wieteska

Domaniewek 18,

05-840 Brwinów

 

45.844,45 zł

 

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III, złożona przez REKIB – A.W., z siedzibą:ul. Szkolna 17, 05-110 Jabłonna, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 42.000,00 zł.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 30.10.2013 15:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Karolina Mąkal