Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.12.2013 09:27

Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.94.2013

13
Dostawa licencji na oprogramowanie

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.94.2013

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Dostawa licencji na oprogramowanie”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 29.11.2013 r., do godz. 1100 wpłynęły 2 oferty.
 

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia brutto

 

 

UWAGI

 

 

I.

Virex-Polska Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 75c,

04-175 Warszawa

 

21.277,77 zł

 

 

Bez uwag

 

II.

MDP Piotr Dradrach

ul. Żółwia 10,

05-800 Brwinów

 

22.112,94 zł

 

 

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez Virex-Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa, która zaoferowała za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 21.277,77 zł.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 03.12.2013 09:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Karolina Mąkal