Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.11.2013 15:41

Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.88.2013

12
Wymiana drenażu w ul. Przepiórki w Pęcicach Małych

Reguły, dn. 20  listopada 2013 roku

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.88.2013

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wymiana drenażu w ul. Przepiórki w Pęcicach Małych”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 14.11.2013 r., do godz. 1230 wpłynęły 2 oferty.
 

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia brutto
 

 

UWAGI

 

 

I.

SPÓŁKA WODNA „PIASTÓW”

ul. Malczewskiego 9,

05-820 Piastów

 

62.730,00 zł

 

 

Bez uwag

 

II.

DROKAN Tomasz Kucharczyk

ul. Lipowa 14,

05-250 Radzymin

 

58.600,89 zł

 

 

Bez uwag

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II, złożona przez Tomasza Kucharczyka DROKAN, z siedzibą: ul. Lipawa 14, 05-250 Radzymin, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 58.600,89 zł.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 20.11.2013 15:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Karolina Mąkal