Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2019

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.47.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.06.2019 godzina: 12:00
Szkoła Michałowice - modernizacja pomieszczeń i sal lekcyjnych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.46.2019

Termin składania ofert upłynął: 19.06.2019 godzina: 12:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.44.2019

Termin składania ofert upłynął: 11.06.2019 godzina: 11:00
Remont i konserwacja urządzeń w ogródkach jordanowskich, placach zabaw i strefach rekreacji

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.37.2019

Termin składania ofert upłynął: 28.05.2019 godzina: 11:00
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych w ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi oraz w ul. Brzozowej w Komorowie

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.35.2019

Termin składania ofert upłynął: 24.05.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy, w gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.36.2019

Termin składania ofert upłynął: 23.05.2019 godzina: 12:00
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 469/1 położonej w obrębie ewid. Wolica, gmina Nadarzyn z nieruchomościami oznaczonymi jako działki ewid. 339/1, 341/1, 248/1, 349/1, 350/5 położonymi w obrębie ewid. Sokołów, gmina Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.32.2019

Termin składania ofert upłynął: 15.05.2019 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś ( ul. Wiśniowa )

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.34.2019

Termin składania ofert upłynął: 14.05.2019 godzina: 11:00
Część I - Przebudowa ulicy ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi gm. Michałowice – opracowanie dokumentacji projektowej oraz Część II - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – opracowanie dokumentacji projektowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.31.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.05.2019 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Reguły (ul. Wiejska)

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.33.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.05.2019 godzina: 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach oraz w ul. Rekreacyjnej w Granicy,
w gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.30.2019

Termin składania ofert upłynął: 29.04.2019 godzina: 11:00
Konserwacja i utwardzenie nawierzchni boisk na strefach rekreacji, placach zabaw i Orliku oraz konserwacja nawierzchni na boisku w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.23.2019

Termin składania ofert upłynął: 02.04.2019 godzina: 11:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Reguły

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.22.2019

Termin składania ofert upłynął: 02.04.2019 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonych w obrębie Komorów-Osiedle

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.16.2019

Termin składania ofert upłynął: 13.03.2019 godzina: 12:00
Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych