Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
11.10.2019 12:16

ZP.271.1.70.2019

18
Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice – w zakresie zgodnym z art. 62 Prawa budowlanego”
Termin składania ofert upłynął: 09.10.2019 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn.  „Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynków będących w zasobie Gminy Michałowice – w zakresie zgodnym z art. 62 Prawa budowlanego” (nr sprawy: ZP.271.1.70.2019).

Załączniki

Data publikacji: 11.10.2019 12:16
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2019 12:16
Wyświetleń: 18
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka