Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.12.2014 10:16

ZP.2711.108.2014

31
Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 15.12.2014 godzina: 09:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

 

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

 bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice”  

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 15.12.2014 r., do godz. 900 wpłynęły 2 oferty.

 

 

NR OFERTY

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY  BRUTTO

za całość zamówienia

01.01.2015 – 31.12.2015

 

 

 

 

UWAGI :

 

 

 

I.

Dagmara Marczyńska

Przychodnia Weterynaryjna

ul. Reymonta 55 lok 1,

05-825 Grodzisk Mazowiecki

17.066,20 zł

Bez uwag

 

II.

Agnieszka Klimiuk- Szałecka

Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy”

ul. E. Orzeszkowej 38,

05-820 Piastów

13.215,00 zł

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II, złożona przez Agnieszkę Klimiuk- Szałecką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy” ul. E. Orzeszkowej 38,05-820 Piastów, która zaoferowała za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 13.870,00 zł.

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 23.12.2014 10:16
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2014 10:21
Wyświetleń: 31
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki