Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.12.2014 15:18

ZP.2711.105.2014

42
Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice w roku 2014
Termin składania ofert upłynął: 09.12.2014 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - Nr sprawy: ZP.2711.105.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice w roku 2014”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 09.12.2014 r., do godz. 1100 wpłynęły 2 oferty.

 

NR OFERTY

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia

brutto

 

I.

ALTER-EGO Krzysztof Wróblewski

ul. Sienkiewicza 1

05-870 Błonie

 

142.835,40 zł

 

II.

Zakład Usług Wielobranżowych

Jolanta Generalczyk

ul. Wiejska 13

05-805 Otrębusy

 

54.783,00 zł

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr II, złożona przez Panią Jolantę Generalczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk, z siedzibą w Otrębusach, ul. Wiejska 13, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 54.783,00 zł.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 12.12.2014 15:18
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2014 15:35
Wyświetleń: 42
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki