Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.10.2014 12:08

ZP.2711.88.2014

34
Budowa chodnika w ul. Brzozowej w Komorowie
Termin składania ofert upłynął: 15.10.2014 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego bez stosowania ustawy

Prawo zamówień publicznych - nr sprawy: ZP.2711.88.2014

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Budowa chodnika w ul. Brzozowej w Komorowie”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 15.10.2014 r., do godz. 1200 wpłynęła 1 oferta.

 

NR OFERTY

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY

za całość zamówienia

brutto

 

UWAGI

 

 

I.

„FAL-BRUK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Sarabandy 42,

02-868 Warszawa 

 

148.830,00 zł

 

Bez uwag

 

Zamawiający dokonał badania złożonej w postępowaniu oferty.  Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I, złożona przez firmę „FAL-BRUK” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, który zaoferował za wykonanie zamówienia za kwotę brutto: 148.830,00 zł.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 28.10.2014 12:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 34
Autor: Karolina Borecka