Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.03.2015 15:17

ZP.271.1.08.2014

38
Pełnienie funkcji Opiekuna Sali komputerowej w Gminnym Centrum Wolontariatu, Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, 05-816 Michałowice w okresie od 02 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r”. w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”
Termin składania ofert upłynął: 26.02.2015 godzina: 12:00

           Reguły, dn. 03 marca 2015 r.

NR SPRAWY ZP.271.1.08.2014   

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT. ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000 euro

 

1

Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Michałowice

Urząd Gminy Michałowice

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Reguły, 05-816 Michałowice

telefon(y): 0 22 350 91 91

fax: 0 22 350 91 01

REGON: 013269290

NIP: 534-24-80-595

Internet: http://www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl

 

 

2

Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na

 

Pełnienie funkcji Opiekuna Sali komputerowej w Gminnym Centrum Wolontariatu, Opacz-Kolonia, ul. Ryżowa 90, 05-816 Michałowice w okresie

od 02 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r”.

w ramach projektu pn.:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”

 

 

3

Dane o ofertach:

liczba złożonych ofert: 0

 

4

Złożone oferty:  nie dotyczy

 

 

5

Postępowanie anulowano.

W wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 26 lutego 2015 r., do godz. 12 nie złożono żadnej oferty.

 

 

 

 

(-) Krzysztof Grabka

Wójt Gminy Michałowice

 

Data publikacji: 03.03.2015 15:17
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2015 15:17
Wyświetleń: 38
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki