Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.03.2015 12:54

ZP.271.1.09.2014

62
REMONT DRÓG - RÓWNANIE I PROFILOWANIE
Termin składania ofert upłynął: 27.02.2015 godzina: 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

 

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

 bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. REMONT DRÓG - RÓWNANIE I PROFILOWANIE”.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 27.02.2015 r., do godz. 1200 wpłynęły 3 oferty

 

NR OFERTY

WYKONAWCA

OFERTA CENOWA

BRUTTO

 

Liczba punktów w kryterium cena -100%

 

I.

AGMAR Marcin Jarek

ul. Kielecka 12

05-800 Pruszków

 

35.658,24 zł

 

100 pkt

 

II.

 P.H.U. MONA Monika Jóźwiak

Aleksandrówka 28

05-622 Belsk Duży

 

36.260,40 zł

 

Oferta odrzucona

 

 

III.

Zakład Usług Wielobranżowych

Katarzyna Bartczak

ul. Grodziska 21

05-830 Stara Wieś

 

38.080,49 zł

 

Oferta odrzucona

 

 

Powody odrzucenia ofert nr II i III:

Treść ofert nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I.

 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 12.03.2015 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2015 12:55
Wyświetleń: 62
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki