Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.12.2014 10:20

ZP.2711.110.2014

50
Konserwacja i utrzymanie sprawności systemu monitoringu na czterech strefach rekreacji i na terenach publicznych w gminie Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 16.12.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

 

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

 bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. Konserwacja i utrzymanie sprawności systemu monitoringu na czterech strefach rekreacji i na terenach publicznych w gminie Michałowice  zp.2711.110.2014

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 16.12.2014 r., do godz. 1000 wpłynęło 9 ofert

 

 

NR OFERTY

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY  BRUTTO

za całość zamówienia

01.01.2015 – 31.12.2015

 

 

I.

IMPULS Wojciech Myśliwiec

ul. Obrońców Helu 9/6

84-150 Hel

29.342,88 zł

 

II.

USŁUGOWA Spółdzielnia UNIWERSUM

ul. Kasprzaka 24

01-211 Warszawa

18.927,49 zł

 

III.

Usługi elektroinstalacyjne Ame-s Montaż, serwis, konserwacja Monika Smyk

ul. Szymona Askenazego 7/124

03-507 Warszawa

72.324,00 zł

 

IV.

SECURITYPOL Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 24/11

05-500 Piaseczno

64.944,00 zł

 

V.

Agnieszka Jarzynka

ul. Małej Łąki 76/6

02-793 Warszawa

19.188,00 zł

 

VI.

TELEBUD – BIS

Krzysztof Dąbrowa

ul. Graniczna 13N/1

05-270 Marki

33.800,40 zł

 

VII.

Michał Błyskal MBSystem

ul. Okrąg 7/6

05-500 Piaseczno

51.500,00 zł

 

VIII.

Mariusz Janiszewski

ABV Technology Security Systems

Al. Solidarności 117

00-140 Warszawa

22.140,00 zł

 

IX.

Hubert Kozłowski HUGO

Al. Krakowska 48

05-090n Janki

17.712,00 zł

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr IX złożona przez Pana Huberta Kozłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Hubert Kozłowski HUGO Al. Krakowska 48 05-090 Janki, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 17.712,00 zł

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Data publikacji: 23.12.2014 10:20
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2014 10:21
Wyświetleń: 50
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki