Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2014

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.34.2014

Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.26.2014

Czyszczenie separatorów zlokalizowanych na sieci odwadniającej na terenie Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.20.2014

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w bok od ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii, bok od ul. Torfowej w Regułach i w ul. Jagodowej w Granicy, gmina Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie ZP.2711.19.2014

Montaż i demontaż flag państwowych do słupów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowice z okazji świąt państwowych: 3 Maja, 1 Maja, 1 sierpnia, 11 Listopada

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.15.2014

Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej w Pęcicach, Opaczy-Kolonii, Komorowie Osiedlu, Michałowicach Osiedlu oraz zabytkowego pomnika w Pęcicach wraz z pielęgnacją zieleni znajdującej się na tych obiektach na terenie gminy Michałowice w 2014 r.

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.09.2014

Wymiana piasku w piaskownicach i strefach upadku na placach zabaw na terenie Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.10.2014

Wykonanie dokumentacji oraz pełna obsługa merytoryczna podczas całej procedury planistycznej projektów trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2014

Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku.

Ogłoszono postępowanie nr: Rozstrzygnięto postępowanie Nr ZP.2711.05.2014

Przygotowanie, skład, przesłanie pocztą elektroniczną, korekta oraz druk i dostarczenie do siedziby Zamawiającego "Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice"