Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
31.12.2014 11:42

ZP.2711.116.2014

84
Roboty porządkowe na terenie czterech stref rekreacji w roku 2015.
Termin składania ofert upłynął: 30.12.2014 godzina: 11:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

 

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

 bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Roboty porządkowe na terenie czterech stref rekreacji w roku 2015. zp.2711.116.2014

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 30.12.2014 r., do godz. 1100 wpłynęło 7 ofert.

 

 

NR OFERTY

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY  BRUTTO

za całość zamówienia

01.01.2015 – 31.12.2015

 

 

I.

Jarosław Kępka

Architektura Krajobrazu

Ul. Renesansowa 56/59

01-905 Warszawa

181.332,00 zł

 

II.

Urządzanie i Utrzymanie Zieleńców

Chirurgia Drzew

Petroniusz Frejlich

ul. Ludna 7 B

05-822 Milanówek

78.762,24 zł

 

III.

Andrzej Dębiec OGRODY ZABAW

Rybie, ul. Topolowa 43

05-090 Raszyn

85.120,20

 

IV.

Krzysztof Wróblewski ALTER EGO

ul. Sienkiewicza 1

05-870 Błonie

61.000,56

 

V.

Marcin Rządziński ADMAR

Ul. Bońska 12

05-800 Pruszków

42.568,20 zł

 

VI.

Elwater Sp. z o.o.

Ul. Plażowa 3

04-666 Warszawa

113.415,12 zł

 

VII.

Zakład Zieleni Sp. z o.o.

Ul. Kozielska 4/38

01-163 Warszawa

50.883,12 zł

 

 

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr V  złożona przez Marcina Rządzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Rządziński ADMAR Ul. Bońska 1205-800 Pruszków, który zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę 42.568,20 zł

 

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

 

/-/ Krzysztof Grabka

 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 31.12.2014 11:42
Data ostatniej modyfikacji: 31.12.2014 11:42
Wyświetleń: 84
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta