Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.12.2014 10:13

ZP.2711.107.2014

51
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Michałowice
Termin składania ofert upłynął: 15.12.2014 godzina: 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

 

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego

 bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Michałowice” Nr sprawy: ZP.2711.107.2014

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 15.12.2014 r., do godz. 1000 wpłynęły 3 oferty.

 

 

NR OFERTY

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

CENA OFERTY  BRUTTO

za całość zamówienia

01.01.2015 – 31.12.2015

 

 

I.

Waldemar Grodecki

Interwencyjne Odławianie

Zwierząt Dzikich i Udomowionych

ul. Brwinowska 50

05-822 Milanówek

29.520,00 zł

 

II.

Marek Kulesza Centaur F.W.

Długa Szlachecka, ul. J. Popiełuszki 4

05-071 Sulejówek

44.280,00 zł

 

III.

Jacek Wojcieszak Pensjonat Pies i Kot

Budy- Grzybek, ul. Potockiego 137

96-3131 Jaktorów

19.926,00 zł

 

 

Zamawiający dokonał badania i porównania złożonych w postępowaniu ofert. Ze względu na to, że jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była najniższa cena - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr III, złożona przez Jacka Wojcieszaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  Pensjonat Pies i Kot Budy- Grzybek, ul. Potockiego 137, 96-3131 Jaktorów, za kwotę brutto: 19.926,00 zł

 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym.

 

/-/ Krzysztof Grabka

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

 

Data publikacji: 23.12.2014 10:13
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2014 10:21
Wyświetleń: 51
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Jakub Sarnecki