Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

2016

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.41.2016

Termin składania ofert upłynął: 08.04.2016 godzina: 12:00
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.36.2016

Termin składania ofert upłynął: 24.03.2016 godzina: 12:00
Czyszczenie separatorów zlokalizowanych na sieci odwadniającej na terenie Gminy Michałowice (nr sprawy: ZP.271.1.36.2016)

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.35.2016

Termin składania ofert upłynął: 21.03.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Regulskiej w Michałowicach, na odcinku od ul. Kolejowej do Al. Topolowej

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.23.2016

Termin składania ofert upłynął: 23.02.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Michałowicach, na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Słowackiego

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.26.2016

Termin składania ofert: 25.02.2016 godzina: 11:00
Konserwacja nawierzchni boisk na strefach rekreacji i boiska Orlik oraz mycie nawierzchni poliuretanowych na placach zabaw w Gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.25.2016

Termin składania ofert upłynął: 24.02.2016 godzina: 11:00
Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka metodami biologicznymi na drzewach kasztanowcach rosnących w gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.30.2016

Termin składania ofert upłynął: 07.03.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi

Roztrzygnięto postępowanie nr: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2016

Termin składania ofert upłynął: 26.02.2016 godzina: 16:00
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu Kultury fizycznej i sportu.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.24.2016

Termin składania ofert upłynął: 23.02.2016 godzina: 11:00
Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych zamontowanych na placach zabaw w gminie Michałowice”

Ogłoszono postępowanie nr: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2016

Termin składania ofert: 22.01.2016 godzina: 16:00
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.14.2016

Termin składania ofert upłynął: 21.01.2016 godzina: 11:00
Prace porządkowe na strefach rekreacji w Gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.16.2016

Termin składania ofert upłynął: 26.01.2016 godzina: 12:00
Konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia placów na terenie Gminy Michałowice