Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.99.2017

Termin składania ofert upłynął: 23.10.2017 godzina: 12:00
Dostawa centralnego rejestratora monitoringu cyfrowego wraz ze stacją podglądową oraz serwera z oprogramowaniem zarządzającym.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.96.2017

Termin składania ofert upłynął: 19.10.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.94.2017

Termin składania ofert upłynął: 13.10.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy- wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Stokrotek w Nowej Wsi oraz budowę przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - wykonanie dokumentacji dla ul. Stokrotek w Nowej Wsi.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.95.2017

Termin składania ofert upłynął: 12.10.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stokrotek w Nowej Wsi.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.92.2017

Termin składania ofert upłynął: 02.10.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.87.2017

Termin składania ofert upłynął: 21.09.2017 godzina: 12:00
Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.84.2017

Termin składania ofert upłynął: 28.08.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.86.2017

Termin składania ofert upłynął: 30.08.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii - zamiana rowu na rurociąg.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.83.2017

Termin składania ofert upłynął: 23.08.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.82.2017

Termin składania ofert upłynął: 21.08.2017 godzina: 12:00
Zagospodarowanie oczka wodnego w Sokołowie - zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji oświetlenia.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.78.2017

Termin składania ofert upłynął: 07.08.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w
ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kolonii.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.77.2017

Termin składania ofert upłynął: 04.08.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii - zamiana rowu na rurociąg.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.79.2017

Termin składania ofert upłynął: 09.08.2017 godzina: 12:00
Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.60.2017

Termin składania ofert upłynął: 12.07.2017 godzina: 12:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.75.2017

Termin składania ofert upłynął: 26.07.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Bocznej od ul. Torfowej w Regułach