Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.37.2017

Termin składania ofert upłynął: 16.03.2017 godzina: 12:00
Wykonanie mapy prawnej dla nieruchomości położonej w obrębie Reguły.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.35.2017

Termin składania ofert upłynął: 10.03.2017 godzina: 13:00
Wykonanie 2 map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Komorów - Osiedle

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.30.2017

Termin składania ofert upłynął: 22.02.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Borowskiego w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.23.2017

Termin składania ofert upłynął: 13.02.2017 godzina: 12:00
Równanie i profilowanie dróg.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.26.2017

Termin składania ofert upłynął: 10.02.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.24.2017

Termin składania ofert upłynął: 09.02.2017 godzina: 12:00
Remont w budynku Urzędu Gminy w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.20.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.01.2017 godzina: 12:00
Wyposażenie świetlic w Suchym Lesie, Regułach i budynku Urzędu Gminy w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.18.2017

Termin składania ofert upłynął: 20.01.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.05.2017

Termin składania ofert upłynął: 09.01.2017 godzina: 12:00
Prace porządkowe na strefach rekreacji w gminie Michałowice

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.133.2016

Termin składania ofert upłynął: 16.12.2016 godzina: 12:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Użyteczności Publicznej o funkcji kulturowo-oświatowej przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.134.2016

Termin składania ofert upłynął: 15.12.2016 godzina: 12:00
Zapewnienie obsługi technicznej budynku Urzędu Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.128.2016

Termin składania ofert upłynął: 28.11.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ścieżki rowerowej na odcinku od komisariatu policji w Regułach do ul. Szkolnej w Michałowicach wraz z budową oświetlenia

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.130.2016

Termin składania ofert upłynął: 30.11.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.127.2016

Termin składania ofert upłynął: 25.11.2016 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.125.2016

Termin składania ofert upłynął: 24.11.2016 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.