Urząd Gminy Michałowice

Rozstrzygnięcia konkursów ofert

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.76.2017

Termin składania ofert upłynął: 28.07.2017 godzina: 12:00
zawiadomienie o unieważnieniu konkursu ofert pn.:
„Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Reguły”.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.69.2017

Termin składania ofert upłynął: 20.07.2017 godzina: 12:00
Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.68.2017

Termin składania ofert upłynął: 19.07.2017 godzina: 12:00
Przebudowa ul. Wendy w Granicy.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.57.2017

Termin składania ofert upłynął: 03.07.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.62.2017

Termin składania ofert upłynął: 13.07.2017 godzina: 12:00
Wykonanie oświetlenia boiska w Pęcicach Małych.

Unieważniono postępowanie nr: ZP.271.1.58.2017

Termin składania ofert upłynął: 04.07.2017 godzina: 12:00
Budowa sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Herbacianej w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.56.2017

Termin składania ofert upłynął: 30.06.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.52.2017

Termin składania ofert upłynął: 06.06.2017 godzina: 12:00
Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości; Wykonanie mapy sytuacyjnej z projektem podziału.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.51.2017

Termin składania ofert upłynął: 29.05.2017 godzina: 10:00
Remont i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw, strefach rekreacji i w ogródkach jordanowskich w Gminie Michałowice.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2017

Termin składania ofert upłynął: 21.04.2017 godzina: 16:00
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.41.2017

Termin składania ofert upłynął: 30.03.2017 godzina: 12:00
Sprzedaż i dostawa do siedziby urzędu gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.40.2017

Termin składania ofert upłynął: 27.03.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.39.2017

Termin składania ofert upłynął: 22.03.2017 godzina: 12:00
Wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Pęcicach - Pęcice Ogród.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.36.2017

Termin składania ofert upłynął: 17.03.2017 godzina: 12:00
Wykonanie koncepcji zagospodarowania suchego zbiornika retencyjnego w Regułach.

Roztrzygnięto postępowanie nr: ZP.271.1.38.2017

Termin składania ofert upłynął: 20.03.2017 godzina: 12:00
Wykonanie 2 map prawnych dla nieruchomości położonych w obrębie Michałowice-Osiedle.