Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
17.03.2016 13:23

ZP.271.1.41.2016

267
ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH
Termin składania ofert: 05.04.2016 godzina: 12:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego oryginalnych tzn. pochodzących od producenta materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych - tj. tuszy i tonerów do drukarek, taśm do drukarek oraz tonerów do kopiarek - wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia, w terminach i ilościach każdorazowo określanych przez zamawiającego.
  2. Tusze i tonery powinny być oryginalne - pochodzące od producenta, ponieważ eksploatowanie nieoryginalnych materiałów skutkować będzie dla Zamawiającego utartą gwarancji i serwisu na urządzenia biurowe.
  3. Dostawca w umowie oświadcza, że przedmiot dostawy jest w 100 % nowy i nie posiada elementów pochodzących z recyklingu lub demontażu.
  4. Ilości wskazane w załączniku 5 do ogłoszenia są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.  Wykonawcy z którym zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
  5. Rozliczenie finansowe Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych artykułów i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

 

MIEJSCE TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, 05-816 Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, Sala Obsługi, Biuro Podawcze.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 08.04.2016 r. o godz. 12:00

Załączniki

Data zmiany: 21.03.2016
Nastąpiła modyfikacja treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 05.04.2016 r. godz. 12:00
Data zmiany: 31.03.2016
Nastąpiła modyfikacja nr 2 treści ogłoszenia.
Data publikacji: 17.03.2016 13:23
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:07
Wyświetleń: 267
Autor: Karolina Borecka
Opublikował: Jakub Sarnecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski