Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.09.2015

Termin składania ofert: 27.02.2015 godzina: 12:00
Remont dróg – równanie i profilowanie

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.08.2015

Termin składania ofert: 26.02.2015 godzina: 12:00
pełnienie funkcji Opiekuna Sali komputerowej w okresie od 02 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ogłoszono postępowanie nr: Konkurs ofert 2

Termin składania ofert: 13.01.2015 godzina: 16:00
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015

Ogłoszono postępowanie nr: Konkurs ofert 1

Termin składania ofert: 15.01.2015 godzina: 16:00
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.116.2014

Termin składania ofert: 30.12.2014 godzina: 11:00
Roboty porządkowe na terenie czterech stref rekreacji w roku 2015.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.111.2014

Termin składania ofert: 16.12.2014 godzina: 11:00
Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie 4 stref rekreacji w gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.110.2014

Termin składania ofert: 16.12.2014 godzina: 10:00
Konserwację i utrzymanie sprawności systemu monitoringu na czterech strefach rekreacji i na terenach publicznych w gminie Michałowice
Data zmiany: 12.12.2014
Zamawiający publikuje odpowiedź nr 1 na zapytania dotyczące konkursu ofert.
Data zmiany: 15.12.2014
Zamawiający publikuje odpowiedź nr 1 na zapytania dotyczące konkursu ofert.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.109.2014

Termin składania ofert: 15.12.2014 godzina: 11:00
Ustawienie i obsługę 13 kabin sanitarnych na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.108.2014

Termin składania ofert: 15.12.2014 godzina: 09:15
Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.107.2014

Termin składania ofert: 15.12.2014 godzina: 10:00
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.105.2014

Termin składania ofert: 09.12.2014 godzina: 11:00
Konserwację zieleni wysokiej i niskiej oraz roboty porządkowe na terenie Gminy Michałowice w roku 2014

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.94.2014

Termin składania ofert: 12.11.2014 godzina: 11:00
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenach publicznych w gminie Michałowice.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.88.2014

Termin składania ofert: 15.10.2014 godzina: 12:00
Budowę chodnika w
ul. Brzozowej w Komorowie

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.74.2014

Termin składania ofert: 25.09.2014 godzina: 12:00
Opiekun Sali komputerowej w 4 jednostkach podległych na terenie Gminy Michałowice w okresie od 01 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.71.2014

Termin składania ofert: 16.09.2014 godzina: 12:00
Opiekun Sali komputerowej w 4 jednostkach podległych na terenie Gminy Michałowice w okresie od 01 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”