Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.67.2014

Termin składania ofert: 10.09.2014 godzina: 12:00
Przebudowę ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii – etap II

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.66.2014

Termin składania ofert: 12.09.2014 godzina: 10:15
Rozszerzenie licencji pakietu biurowego Office 2013

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.62.2014

Termin składania ofert: 25.08.2014 godzina: 12:00
Przebudowę ul. Malinowej w Opaczy-Kolonii – etap II

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.59.2014

Termin składania ofert: 13.08.2014 godzina: 12:00

Usługa doradcza w trakcie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” obejmującą monitoring prawidłowej realizacji projektu w okresie od 01 września 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.50.2014

Termin składania ofert: 04.07.2014 godzina: 12:00
Gmina Michałowice zaprasza do składania ofert cenowych ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Data zmiany: 01.07.2014
Dnia 1 lipca 2014 r. zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego i formularza ofertowego.
Termin składania ofert nie ulega zmianie

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.44.2014

Termin składania ofert: 23.06.2014 godzina: 10:00
Mycie okien, drzwi, fasad i żaluzji zewnętrznych, portalu, słupów oraz oczyszczenie podcieni budynku Urzędu Gminy w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
Data zmiany: 17.06.2014
Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 1
Data zmiany: 18.06.2014
Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 2

Ogłoszono postępowanie nr: -

Termin składania ofert: 10.06.2014 godzina: 00:00
Archiwalna wersja serwisu BIP