Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.59.2016

Termin składania ofert: 11.05.2016 godzina: 12:00
Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i roznoszeniu faktur za zrzut ścieków i dostawę wody na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.2711.50.2016

Termin składania ofert: 21.04.2016 godzina: 11:00
Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej na terenie gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.41.2016

Termin składania ofert: 05.04.2016 godzina: 12:00
ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH
Data zmiany: 21.03.2016
Nastąpiła modyfikacja treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 05.04.2016 r. godz. 12:00
Data zmiany: 31.03.2016
Nastąpiła modyfikacja nr 2 treści ogłoszenia.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.36.2016

Termin składania ofert: 24.03.2016 godzina: 12:00
Czyszczenie separatorów zlokalizowanych na sieci odwadniającej na terenie Gminy Michałowice
Data zmiany: 18.03.2016
Nastąpiła modyfikacja treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 24.03.2016 r. godz. 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.27.2016

Termin składania ofert: 01.03.2016 godzina: 12:00
Równanie i profilowanie dróg”

Ogłoszono postępowanie nr: Konkurs

Termin składania ofert: 25.02.2016 godzina: 15:00
Wójt Gminy Michałowice zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszono postępowanie nr: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Termin składania ofert: 26.02.2016 godzina: 16:00
Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2016

Ogłoszono postępowanie nr: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Termin składania ofert: 22.01.2016 godzina: 16:00
Zarządzenie Nr 263/2015 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na 2016 rok

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.139.2015

Termin składania ofert: 29.12.2015 godzina: 11:00
Ustawienie i obsługa 13 kabin sanitarnych na terenie Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.138.2015

Termin składania ofert: 29.12.2015 godzina: 11:00
Usługi weterynaryjne dla zwierząt z terenu gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.137.2015

Termin składania ofert: 29.12.2015 godzina: 11:00
Odławianie bezdomnych i wolno żyjących zwierząt z terenu gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.125.2015

Termin składania ofert: 02.12.2015 godzina: 11:00
Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice" dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.113.2015

Termin składania ofert: 10.11.2015 godzina: 12:00
Dostawa komputerów i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w Gminie Michałowice" dofinansowanego ze środków EFRR Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Data zmiany: 05.11.2015
Udzielono odpowiedź nr 1 na zapytanie do treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 10 listopada 2015 r. godz. 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.111.2015

Termin składania ofert: 09.11.2015 godzina: 12:00
Zakup i dostawa do siedziby urzędu komputerów wraz z monitorami oraz systemami operacyjnymi
Data zmiany: 04.11.2015
Udzielono odpowiedź na zapytanie do treści ogłoszenia.
Uległ zmianie termin składania ofert na dzień 9 listopada 2015 r. godz. 12:00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.85.2015

Termin składania ofert: 02.09.2015 godzina: 12:00
Remont dróg – równanie i profilowanie