Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie

Konkursy ofert - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Ogłoszono postępowanie nr: Konkurs

Termin składania ofert: 08.09.2015 godzina: 15:00
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych przeciw grypie na rok 2015

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.72.2015

Termin składania ofert: 21.07.2015 godzina: 12:00
Wykonanie Mobilnego miasteczka ruchu drogowego

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.67.2015

Termin składania ofert: 08.07.2015 godzina: 12:15
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.47.2015

Termin składania ofert: 03.06.2015 godzina: 12:00
Remont Urządzeń zabawowych na placach zabaw w gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Michałowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2015

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.42.2015

Termin składania ofert: 20.05.2015 godzina: 12:00
Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego na domenie michalowice.pl oraz wirtualnego spaceru po Gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.41.2015

Termin składania ofert: 20.05.2015 godzina: 12:00
Zaprojektowanie i wykonanie przewodnika turystycznego po gminie Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.35.2015

Termin składania ofert: 07.05.2015 godzina: 12:00
PRZEBUDOWA UL. PRUSA W REGUŁACH – ZAMIANA ROWU OTWARTEGO NA RUROCIĄG

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.32.2015

Termin składania ofert: 28.04.2015 godzina: 12:00
CZYSZCZENIE SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH NA SIECI ODWADNIAJĄCEJ, NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.26.2015

Termin składania ofert: 16.04.2015 godzina: 12:00
Czyszczenie kratek i kanalizacji deszczowej
Data zmiany: 30.11.-0001
Zamawiający - Gmina Michałowice wprowadza korektę kosztorysu ofertowego aby treścią odpowiadał treści zapytania ofertowego.
Mając na względzie czas potrzebny na przygotowanie ofert przedłuża się termin na dzień 16 kwietnia 2015 r. godz. 12.00

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.25.2015

Termin składania ofert: 15.04.2015 godzina: 12:00
Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie Gminy Michałowice

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.17.2015

Termin składania ofert: 30.03.2015 godzina: 10:00
ZWALCZANIE SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA METODAMI BIOLOGICZNYMI NA DRZEWACH KASZTANOWCACH ROSNĄCYCH W GMINIE MICHAŁOWICE

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.15.2015

Termin składania ofert: 24.03.2015 godzina: 10:00
Dostawa serwera głównego
Data zmiany: 18.03.2015
Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 1 i nr 2

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.14.2015

Termin składania ofert: 16.03.2015 godzina: 12:00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice
Data zmiany: 10.03.2015
Opublikowano sprostowanie nr 1 do ogłoszenia.
Termin składania ofert uległ zmianie na 16 marca 2015 r. godz. 12.00.

Ogłoszono postępowanie nr: ZP.271.1.13.2015

Termin składania ofert: 13.03.2015 godzina: 12:00
Wymianę piasku w piaskownicach i strefach upadku na strefach rekreacji i placach zabaw na terenie gminy Michałowice