Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.06.2014 15:02

ZP.2711.50.2014

73
Gmina Michałowice zaprasza do składania ofert cenowych ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Termin składania ofert: 04.07.2014 godzina: 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

 

            w związku z realizacją przez Gminę Michałowice projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” (umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-220/13-00 z dnia 8.11.2013 r.) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 oraz na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Michałowice zaprasza do składania ofert cenowych ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w oparciu o poniższe dane:

 

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie 118 zestawów komputerowych stacjonarnych wraz z oprogramowaniem zlokalizowanych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Michałowice oraz 20 zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem zlokalizowanych w jednostkach podległych  zakupionych w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”  realizowanego w ramach POIG 2007-2013.

 

L.p.

Nazwa sprzętu

stan

Wartość odtworzeniowa

ilość

Suma

ubezpieczenia

1

Komputer stacjonarny typ I

nowy

4731,81 zł/szt.

118 szt.

558 353,58 zł

2

Komputer stacjonarny typ II

nowy

4794,54 zł/szt.

20 szt.

95 890,80 zł

 

Wszystkie zestawy komputerowe posiadają 5-letnią gwarancję. Każde gospodarstwo domowe przejdzie szkolenie z zakresu właściwego użytkowania sprzętu komputerowego (zasady BHP) oraz zostanie poinformowane o konieczności stosowania listwy przeciwprzepięciowej do urządzeń elektronicznych. Ponadto każdy z beneficjentów zobowiązany jest do podpisania umowy użyczenia sprzętu komputerowego (załącznik nr 1).

 

Ofertę należy złożyć do dnia  4 lipca 2014 r.  godz. 12.00

w budynku Urzędu Gminy w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.  Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Załączniki

Data zmiany: 01.07.2014
Dnia 1 lipca 2014 r. zamawiający dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego i formularza ofertowego.
Termin składania ofert nie ulega zmianie
Data publikacji: 08.11.2017 13:01
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2017 13:01
Wyświetleń: 73
Autor: Karolina Mąkal
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski