Urząd Gminy Michałowice
03.10.2019 03:51

DT_2019_02

177
Dialog Techniczny poprzedzający postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Wdrażanie działań antysmogowych na terenie Gminy Michałowice i Miasta Sulejówka”
Termin składania ofert upłynął: 11.10.2019 godzina: 23:59

Gmina Michałowice zaprasza do wzięcia udziału w Dialogu Technicznym poprzedzającym postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Wdrażanie działań antysmogowych na terenie Gminy Michałowice i Miasta Sulejówka" (Nr ref. DT_2019_02)

 

Dialog techniczny jest istotnym narzędziem na etapie przygotowania postępowania, pozwalającym zamawiającemu na rozpoznanie rynku, w szczególności możliwości, jakie uczestnicy tego rynku oferują, a w konsekwencji również sprecyzowanie potrzeb własnych odnośnie przedmiotu zamówienia.

Dialog techniczny zamawiający prowadzi  przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Służy on pozyskaniu przez zamawiającego od podmiotów posiadających wiedzę specjalistyczną (ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców) informacji, które mogą zostać wykorzystane w procesie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Załączniki

Data publikacji: 03.10.2019 03:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2020 14:14
Wyświetleń: 177
Autor: Tomasz Łoziński
Opublikował: Tomasz Łoziński
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Łoziński