Urząd Gminy Michałowice
14.02.2020 14:20

ZP.271.1.281.2020

20
Sprzedaż i dostawa do siedziby Urzędu Gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
Termin składania ofert upłynął: 13.02.2020 godzina: 12:00

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Sprzedaż i dostawa do siedziby Urzędu Gminy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych” (nr sprawy: ZP.271.1.281.2020).

Załączniki

Data publikacji: 14.02.2020 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2020 15:02
Wyświetleń: 20
Autor: Marta Opłocka
Opublikował: Marta Opłocka
Ostatnio zmodyfikował: Marta Opłocka