Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

Uchwały Rady

Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007r. 25.04.2007 14:07

zmieniająca uchwałę Nr III/11/2006 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/52/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007 27.04.2007 11:15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa ul Głównej w Nowej Wsi”.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007 r. 27.04.2007 10:53

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2007 rok, oraz zmian do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2007 rok z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej

Uchwała Nr IX/50/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2007 r. 27.04.2007 11:04

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

czytaj więcej